دوشنبه, 15 مرداد 1397 06:18

کتاب «ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران» + PDF

«ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: اکبر کمیجانی

ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1382

در 434 صفحه و 3500 تومان

به منظور دانلود این کتاب، لازم است تمام پارت های مربوط به آن دانلود شده

و کنار یکدیگر قرار گیرند. سپس کافیست یکی از پارت ها از حالت فشرده خارج شود

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF1

فایل← PDF2

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: