زردکوهی، اصغر در دارایان

زردکوهی، اصغر در دارایان

 دکتر اصغر زردکوهی

عضو دانشگاه A&M تگزاس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه A&M تگزاس

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

صفحه در scholar.google.com/citations

سال و محل تولد:

تحصیلات:

 کارشناسی: حسابداری از موسسه تکنولوژی آبادان، 1968

 کارشناسی ارشد:  اقتصاد از دانشگاه آبورن (Auburn) آمریکا، 1973

 دکتری: موسسه و دانشگاه ایالتی پلی تکنیک ویرجینیا، آمریکا، 1977