جمعه, 19 مهر 1398 15:07

کسری ۸۵۰ میلیارد تومانی یک بانک از محل پرداخت سود به سپرده‌گذاران

بانک اقتصادنوین طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود 850 میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 142 میلیارد تومانی این بانک است.

بانک اقتصادنوین تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

 بانک اقتصادنوین که با نماد بورسی «ونوین» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک اقتصادنوین در شهریور ماه سال جاری حدود هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه ۵٫۸ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از ۳۴٫۴ هزار میلیارد رسید.

بانک اقتصادنوین معادل ۸۷ درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک اقتصادنوین در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک اقتصادنوین در حالی که موفق شده ۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۳۸٫۲ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک اقتصادنوین در پایان شهریور ماه امسال به ۳۹٫۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک اقتصادنوین در شهریور ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۱۴۴ میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک اقتصادنوین در شهریور ماه امسال حدود ۴۱۵ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی ۲۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک اقتصادنوین طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ میلیارد تومان زیان از محل تفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه ۱۴۲ میلیارد تومانی این بانک است.

تجارت نیوز

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: