یکشنبه, 29 بهمن 1396 09:59

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مالی طرح‌های قطار شهری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به آنها، برای انتشار اوراق مالی اسلامی جهت اجرای طرح‌های قطار شهری مجوز دادند.

به گزارش مهر، نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با انتشار پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری ها در سال آینده موافقت کردند؛ این اقدام با هدف تسریع در اجرای طرح های قطار شهری صورت گرفته است.

مطابق بند (د) تبصره ۵ لایحه بودجه که به تصویب نمایندگان رسید، «شهرداریهای کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مجاز خواهند بود تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.

حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌ درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.»

این بند با ۱۲۶ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: