جمعه, 18 مرداد 1392 00:00

تحلیل تقاضای پویای عوامل تولید در بخش صنعت ایران

 

تحقیقات اقتصادی: مقاله 3، دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-50  

 

شاکری ابوذر ؛ علیمراد شریفی

 

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ایران که دارای منابع ارزان انرژی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا سهولت یا سختی جانشینی نهادة انرژی را با سایر نهاده‌های تولید در صورت تغییر قیمت‌های نسبی نمایان می‌کند. در این تحقیق، برای تحلیل تقاضای نهاده‌ها مدل‌های پویای نسل سوم تقاضای نهاده به‌ کار گرفته شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه‌ای نیز مشخص شود. داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC طی سال‌های 1374 - 1386 است. با استفاده از فرم تابعی لئونتیف تعمیم‌یافته و برآورد پارامترهای آن، به روش حداکثر درست‌نمایی با اطلاعات کامل، نتیجه حاکی از این است که بین سرمایه، الکتریسیته و سایر حامل‌های انرژی رابطة مکملی برقرار است و سرعت تعدیل نهادة سرمایه بسیار پایین است همچنین، نیروی کار نهاده‌ای پست محسوب می‌شود.
کلیدواژگان: مدل‌های تقاضای نهاده؛ لئونتیف تعمیم‌یافته؛ داده‌های تابلویی؛ صنایع کارخانه‌ای ایران؛ حامل‌های انرژی؛ نهادة پست

 

اصل مقاله (724 K)

 

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: