سه شنبه, 26 شهریور 1392 12:50

بررسي تاثير قاچاق منسوجات بر بهره وري در صنعت نساجي و پوشاک ايران (1386-1375)

نویسندگان: فرهاد خدادادكاشي, هانيه فيروزجنگ

عنوان نشریه: پژوهشنامه اقتصادي : تابستان 1392 , دوره 13 , شماره  49 ; از صفحه 49 تا صفحه 74 .

چکیده:

واردات غيرقانوني (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادي کشور است. واردات قاچاق از چالش هاي جدي براي کارآفريني، افزايش ظرفيت توليد و توسعه صنعت در کشور به شمار مي آيد. از جمله صنايعي که رشد توليد آن از واردات قاچاق بسيار متاثر شده، صنايع نساجي کشور است. واردات غيرقانوني محصولات نساجي و پوشاک، بهره وري پايين، فرسوده بودن ماشين آلات، پايين بودن مقياس توليد و کمبود نقدينگي از جمله مشکلات موجود در اين صنعت است. هدف اين مقاله، بررسي اثر قاچاق بر رشد بهره وري در صنايع بافندگي و پوشاک ايران طي دوره 1386-1375 است. در همين راستا، پس از برآورد حجم قاچاق پارچه و پوشاک، اثر آن بر رشد بهره وري در قالب الگوي خودتوضيحي با وقفه هاي گسترده ARDL مورد تحليل قرار مي گيرد و يافته هاي اين مطالعه دلالت بر اين دارد که قاچاق کالا اثر منفي و معناداري بر رشد بهره وري اين صنايع دارد.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: