جمعه, 27 ارديبهشت 1370 00:00

شولتز: سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعة اقتصادی

شولتز، تئودور ویلیام؛ سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و توسعة اقتصادی؛ متوسلی، محمود؛ (1370)؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: