شنبه, 27 ارديبهشت 1382 00:00

کتاب متوسلی: توسعة اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی

متوسلی، محمود (1382)؛ توسعة اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

فهرست مطالب:

فصل اول: مفاهیم، نمودها و ابعاد توسعه اقتصادی

فصل دوم: نقش ارزشها، فرهنگها و نهادها در توسعه اقتصادی

فصل سوم: دیدگاه ها و الگوهای مهم توسعه اقتصادی

فصل چهارم: اقتصاد نهادگرایی، رویکردی بدیل برای تحلیل پدیده های اقتصادی کشورهای جهان سوم

فصل پنجم: مباحثی در روش شناسی اقتصاد توسعه

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: