سه شنبه, 12 آذر 1398 22:18

بدهکارترین کشورها به کشورهای دیگر

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

 

ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

 

پیش بینی می شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه نوامبر ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

 

در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

 

۱-ایرلند

 

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۸۰ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۰۶.۱۶ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۱۷ درصد

 

۲- هلند

 

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۸۹۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۴۵۷.۲۱ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۸ درصد

 

۳- یونان

 

جمعیت: چهار میلیون و ۸۸۴ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۲۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۸.۳۸ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۳.۱۸ درصد

 

۴- بلژیک

 

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۵۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۷۷.۶۸ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۶.۲۷ درصد

 

۵- سوئیس

 

جمعیت: هشت میلیون و ۵۸۹ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۷۴۶ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۲۳.۳۵ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۴.۸۸ درصد

 

۶- پرتغال

 

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۹۹ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۶۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۴.۶۱ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۲ درصد

 

رتبه دیگر کشورها

 

آمریکا

 

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۸۵ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۲۱ تریلیون ۶۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۸۵.۸۴ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۲۹ درصد

 

چین

 

جمعیت: یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۲۴۱ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۳۳۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۴۴ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۳.۹۰ درصد

 

ژاپن

 

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: چهار تریلیون و ۵۹۲ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۹.۲۲ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۴.۸۴ درصد

 

آلمان

 

جمعیت: ۸۰ میلیون و ۳۰۸ هزار نفر

 

میزان تولید ناخالص داخلی در دوازده ماه منتهی به نوامبر: سه تریلیون و ۸۴۸ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار

 

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۷.۰۵ درصد

 

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۸.۶۵ درصد

منبع: عصر ایران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: