یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 22:58

کتاب پاداش از دن آریلی

پاداش یکی از سه کتاب‌ مجموعة Business Mind چاپ شده توسط موسسة TED است. دن آریلی نویسندة این کتاب یکی از رفتارشناسان برجستة دنیاست که کتاب هایش در حوزة کسب و کار در جهان بسیار پر طرفدار است. او همچنین یکی از محبوب ترین سخنرانان TED Talks است. آریلی با نثری روان و جذاب در این کتاب از انگیزه و موانع پیش روی آن در محیط کار، خانواده و اجتماع سخن می گوید. او در این مسیر از تجربیات شخصی و آزمایشات جذاب برای تبیین کاستی های مربوط به انگیزه در محیط کار امروزی بهره می‌برد. توصیف آریلی از محیط کار امروزی توصیفی است که برای بسیاری از ما آشنا بوده و راه حل های ارائه شده توسط او راه حل هایی علمی و در عین حال ساده است که می تواند تغییراتی عظیم در پی داشته باشد. مطالعة این کتاب باعث خواهد شد که انگیزه را در حد معاملة موشی به دنبال پنیر ساده نکنیم و با این جهان بسیار پیچیده و در عین حال انسانی و زیبا و گوشه و کنارهای کشف نشدة آن روبرو شویم. خواندن این کتاب برای هر کسی که مسئولیتی (کاری یا خانوادگی) بر عهده دارد  کارگشا خواهد بود و تاثیرات عملی بسیاری به جا خواهد گذاشت.

ترجمه: امیرحسین میرابوطالبی

--> خرید آنلاین کتاب <--

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: