یکشنبه, 23 ارديبهشت 1403 08:47

تحلیل بنیادی ذوب آهن

بررسی گزارش فعالیت ماهانه شرکت ذوب آهن در اولین ماه 1403 نشان می‌دهد این شرکت موفق شده است مقدار تولید خود را نسبت به اسفند‌ سال گذشته افزایش دهد. با وجود این، کاهش شدید فروش این شرکت منجر به افت درآمد آن در فروردین شده است.

نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه ذوب آهن در فرودین 1403 نشان از آن دارد که ذوب در این ماه توانسته است مقدار تولید خود را نسبت به اسفند سال پیش افزایش دهد.

ذوب 1

بدین ترتیب، تناژ تولید ذوب آهن از 164 هزار تن در اسفند 1402 با رشد 12.9 درصدی به 185 هزار تن در فروردین 1403 رسید. البته این رقم در مقایسه با فروردین سال گذشته حدود 28 درصد کاهش یافته است.

کاهش چشمگیر فروش ذوب آهن در فروردین 1403

نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه ذوب آهن، کاهش شدید مقدار فروش شرکت را روایت می‌کند. به طوری که عملکرد شرکت در این بخش، طی 13 ماه گذشته به کمترین میزان خود رسیده است.

ذوب 2

ذوب در پایان فروردین 1403 فروش 135 هزار تنی را ثبت کرده است. این رقم نشان از کاهش 34 درصدی نسبت به میزان فروش در اسفند 1402 و همچنین کاهش 33 درصدی فروش ذوب آهن، نسبت به بازه مشابه سال گذشته دارد.

 درآمد ماهانه ذوب آهن کاهش یافت

آنالیز نمودار درآمد ماهانه ذوب آهن از ابتدای سال 1402 نشان می‌دهد، درآمد شرکت در فروردین‌ 1403، به کمترین سطح خود در این بازه رسیده است. همان‌گونه که گفته شد، علت این امر، کاهش چشمگیر عملکرد شرکت در بخش فروش بوده است. 

ذوب 3

مجموع فروش ذوب آهن در فروردین‌ امسال درآمدی سه هزار و 244 میلیارد تومانی برای شرکت ثبت کرده است. این رقم نسبت به ارتفاع چهار هزار و 622 میلیارد تومانی درآمد شرکت در اسفند سال گذشته، حاکی از کاهش 29.8 درصدی درآمد ذوب آهن است.

همچنین درآمد شرکت در ماه آغازین 1403 در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته، نشان از کاهش 29.1 درصدی این پارامتر دارد. 

منبع: تجارت نیوز

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: