مجرد، جعفر در دارایان

مجرد، جعفر در دارایان

 دکتر جعفر مجرد

عضو صندوق بین المللی پول

آدرس صفحه شخصی در صندوق بین المللی پول

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی آمریکا، 1350

دکتری: اقتصاد بین الملل و اقتصادسنجی از پنسیلوانیا آمریکا، 1356