عباسی، حسین در دارایان

عباسی، حسین در دارایان

دکتر حسین عباسی

مطالب حسین عباسی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه مریلند، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مریلند

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد، 1994

کارشناسی ارشد: اقتصاد از موسسه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تهران، 1997

دکتری: اقتصاد از دانشگاه ایلینویز آمریکا، 2009

 

مطالب حسین عباسی در دارایان را اینجا بخوانید