صالحی اصفهانی، هایده در دارایان

صالحی اصفهانی، هایده در دارایان

دکتر هایده صالحی اصفهانی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه واشنگتن، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه واشنگتن

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: نیشابور

تحصیلات:

کارشناسی: مدرسه اقتصادی لندن، انگلستان، 1980

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا، 1985