نایب، سعید در دارایان

نایب، سعید در دارایان

دکتر سعید نایب

وبلاگ شخصی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تهران مرکز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، 1375

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان، 1378

        دکتری: اقتصاد از واحد علوم تحقیقات، 1385