بغزیان، آلبرت در دارایان

بغزیان، آلبرت در دارایان (31)

دکتر آلبرت بغزیان

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1342 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1368

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1371

دکتری: اقتصاد بین الملل و بخش عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

تهران، 1377

 

چهارشنبه, 19 شهریور 1399 ساعت 22:50

آلبرت بغزیان: مردم و جبران قدرت خريد

چهارشنبه, 28 اسفند 1398 ساعت 14:00

آلبرت بغزیان : محصول شرایط بحرانی اقتصاد

یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 22:40

چرا اقتصاد ایران برنامه پذیر نیست؟

پنج شنبه, 19 مهر 1397 ساعت 15:10

آلبرت بغزيان: قضاوت زود است

چهارشنبه, 25 مرداد 1396 ساعت 17:22

آلبرت بغزیان: دانش اقتصادی وزرای پیشنهادی

یکشنبه, 10 ارديبهشت 1396 ساعت 19:06

آلبرت بغزیان: اظهارات قالیباف بی‌پایه است

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 16:18

آلبرت بغزیان: بازگشت سهام عدالت به ریل