عیسی زاده، سعید در دارایان

عیسی زاده، سعید در دارایان (8)

دکتر سعید عیسی زاده

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در آذرشهر

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: