فیضی، مهدی در دارایان

فیضی، مهدی در دارایان

دکتر مهدی فیضی

مطالب  مهدی فیضی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1359 در مشهد

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسی کامپیوتر، 1383

        کارشناسی ارشد: مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، 1385

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه فرانکفورت آلمان، 1391

 

مطالب  مهدی فیضی در دارایان را اینجا بخوانید