ابراهیمی سالاری، تقی در دارایان

ابراهیمی سالاری، تقی در دارایان

دکتر تقی ابراهیمی سالاری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1337 در مشهد

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران