یکشنبه, 25 اسفند 1398 ساعت 23:56

گزارش «پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 7. تابستان 1398» + PDF

تهیه و تدوین: آقای ایمان تهرانی

همکاران: آقای امین قنبری

ناظر علمی: آقای سیدامیر سیاح، آقای موسی شهبازی غیاثی، آقای سیدمحمدهادی سبحانیان

اظهارنظر کننده: آقای جعفر خیرخواهان، آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه

 

برای دریافت فایل کلید کنید

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: