یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 14:14

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی شهریور 95 برگزار می شود

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریورماه 1395  با موضوع « تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل » با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
 

به گزارش بانک مرکزی، در این همایش اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی «تجربه بانک هاي اسلامی و چالش هاي نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداري بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهاي اجرائی نظام بانکی کشور »، « سلامت نظام بانکی و نهادسازي و ابزارسازي در راستاي تعامل با بانکداري بین الملل » و «راهکارهای متنوع  سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور »را مورد بحث و کنکاش قرار خواهند داد.
گفتنی است در آیین افتتاحیه
 بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

 

 

 

محورهای همایش:
1- تجربه بانک های اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل
 
   مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایه IFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی
   مقایسه تطبیقی مقررات احتیاطی IFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی
   مقایسه تطبیقی استانداردهای IFRS با استانداردهای AAOIFI  مورد استفاده در بانک های اسلامی
   چالش های تعاملات مالی بانک های اسلامی با بانک های غیر اسلامی
   تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل
   سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

2- چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل
   چالش های قانونی و مقرراتی بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل                                   
   چالش های مرتبط با تحریم های بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
   چالش های مربوط به عدم تطابق استانداردهای عملیاتی بانکداری کشور
     (از قبیل استانداردهای کمیته بال، حسابداری، حسابرسی و ...) با بانکداری بین الملل
   چالش های حقوقی نظام بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
   سایر موضوع های مرتبط با محور همایش
3- راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور
   مقایسه تطبیقی محصولات و خدمات بانکی بانک های کشور با چند بانک خارجی در کشورهای پیشرفته صنعتی
   ارائه راهکارهای عملی برای نوآوری در متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی کشور با استفاده از تجربه 
      بانک های اسلامی در دیگر کشورها
   نوآوری و رقابت، اثر آن بر توسعه محصولات و خدمات بانکی
   راهکارهای رفع موانع مقرراتی به منظور توسعه خدمات بانکی
   سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

4-اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرائی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل
   اصلاح فرایند اخذ مجوز تاسیس بانک، موسسات اعتباری و نهادهای مالی داخلی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی
   ارائه راهکارهای عملی برای حذف مقررات زائد (مقررات زدائی) و تسهیل سرمایه گذاری خارجی
   توسعه فرایند اجرائی ادغام و تملک بانک ها و مؤسسات اعتباری
   اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین الملل
   اصلاح مقررات و فرایندهای اعلام ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
   سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

5- ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل
   راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری 
   نقش تطبیق در ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
   نقش حسابرسی و کنترل های داخلی بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
   ارائه راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل برای ارتقاء شفافیت 
      صورت های مالی بانک ها
   راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک در بانک های کشور
   نقش بیمه سپرده ها بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
   سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

6-نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل
   ارائه راهکارهای عملی برای توسعه بازار بین بانکی
   ارائه راهکارهای عملی جهت نهادسازی برای مدیریت بدهی دولت اعم از داخلی و خارجی
   ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی تجارت خارجی 
   ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری شرکت ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری
   ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد نهادهای تامین نقدینگی برای بانک ها
   سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: