دکتر امیر کرمانی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسی برق از دانشگاه اقتصاد از دانشگاه MIT تهران، 2006

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه شریف، 2007

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه 2013MIT