حسین عباسی

دکتر حسین عباسی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه مریلند، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مریلند

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی_پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی برق از دانشگاه فردوسی مشهد، 1994

کارشناسی ارشد: اقتصاد از موسسه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تهران، 1997

دکتری: اقتصاد از دانشگاه ایلینویز آمریکا، 2009

یکشنبه, 23 آبان 1400 23:02

حسین عباسی: بوی ابرتورم

سه شنبه, 16 ارديبهشت 1399 19:40

حسین عباسی: قرض از آینده