پدرام سلطانی

دکتر پدرام سلطانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 14 مهر 1348 در زاهدان

تحصیلات:

پزشکی ازدانشگاه تهران، 1374

MBA از دانشگاه منچستر

شنبه, 29 خرداد 1400 10:41

پدرام سلطانی: راه باریک

چهارشنبه, 15 ارديبهشت 1400 17:47

پدرام سلطانی: همگرایی بحران‌ها

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1400 11:03

پدرام سلطانی: امواج مخرب در بنگاه‌ها

شنبه, 25 بهمن 1399 15:42

پدرام سلطانی: پشت پرده مه

سه شنبه, 07 فروردين 1397 09:03

پدرام سلطانی: اول ایرانی بعد کالا