سه شنبه, 06 اسفند 1398 ساعت 22:11

لطفعلی بخشی: چوب بودجه به صدا درآمد!

لطفعلی بخشی

چوب بودجه بی خیال ترین دولت‌ها را ادب می‌کند.

بودجه پیشنهادی ۹۹ تجاهل العارف دولت به همه واقعیات اقتصادی بود.

اینکه دولت واقعیات را نمیدانست با نمیخواست بداند یا .... بحث دیگریست.

بودجه ای که همه هزینه های آن بی کم و‌کاست برقرار باشد ‌و درآمدهای آن کمتر از ۵۰ درصد امکان تحقق داشته باشد رو به ناکجا آباد است!

آش چقدر شور شده که حتی این مجلس کلیات بودجه را رد کرد، موردی که در تاریخ مالی ایران بی سابقه است.

این شایسته ترین کار مجلس در عمر ۴ ساله اش بود و شایسته قدردانی است زیرا همگان را متوجه می سازد که دوران دیگری فرا رسیده است و‌ اداره کشور تغییر نگرش اساسی می طلبد.

 منبع: https://t.me/eghtesadiyoun

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: