یکشنبه, 05 خرداد 1398 ساعت 13:51

محمد طبیبیان: سياست هاى ليبراليستى و توطئه

يك ضرب المثل قديمى كه حد اقل ششصد سال در اروپا سابقه دارد مى گويد 'نفرين و لعنت و اعمال و تصميم هاى نا مناسب مثل پرنده هستند عاقبت براى تخم گذارى به همان محل زادگاه اول بر مى گردند'. و بايد اضافه كرد كه البته از چنين تخم هايى هم جوجه مطبوعى بيرون نمى آيد. شرايط كشور در حال حاضر محل تضارب دو كوره راه است يكى مربوط به ده ها سال اتخاذ سياست هاى اقتصادى نا مناسب و دوم ده ها سال در واقع نبود سياست خارجى در حالى كه نظام ادارى سياست خارجى در حال افزايش كادر و كارمند بوده و نفى مذاكره و ديپلماسى هم به معنى نبود آن نبوده بلكه در مواقع حساس به جاى كانال رسمى به صورت پشت پرده انجام شده. متاسفانه پرنده ها براى تخم گذارى بر گشته اند و نتيجه نيز چه صلح و چه غير آن مطلوب و مطبوع نخواهد بود.


كشور هاى مختلفى در طول تاريخشان دچار بحران هايى شده اند و براى بسيارى كشور ها نتايج تصميمات سياسى و مديريتى به صورت سيل هاى مخرب به جريان در آمده است و تاريخ معاصر پر است از موارد قابل ذكر. شايد جنگ جهانى اول و دوم فقط دو نمونه مشهور باشد. شوروى و بلوك شرق نمونه هاى ديگر عراق صدام و ليبى قذافى و زيمبابوه مو گابه و ونزوئلاى مٓدورا ... فهرست جوامعى كه پرنده ها براى تخم گذارى بر گشتند زياد هستند. يك نمونه غم انگيز جمهورى فدرال يوگسلاوى بود كه پس از فوت مارشال تيتو و فروپاشى سيستم كمونيستى بسيار عقده ها و خشم ها و كينه هاى سركوب شده ظاهر شد و براى چند سال به كشتار كور و جنايت هاى ننگين در بوسنى هرزگوين و صربستان و مونتنگرو منجر گرديد. خون ريزى ها وتخريب روزگار ميليون ها نفر كه اصولا دليل مشخصى هم براى آن قابل تشخيص نبود. بسيارى كه به عنوان صرب و يا بوسنيايى ده ها سال در همسايگى هم يا همكار و دوست زندگى كرده بودند نا گهان به كشتار هم و به آتش كشيدن خانمان هم مشغول شدند. يا آلمان بعد از جنگ اول كه واخوردگى، افسردگى و خشم شكست سبب به روى كار آمدن هيلتر و مصيبت هاى جديد گرديد. در مقابل انگلستان بعد از جنگ اول، و آلمان و ژاپن شكست خورده بعد از جنگ دوم كه شيوه سنجيده و معقول در پيش گرفتند و توفيق يافتند.


ضابطه كلى چه بود؟ موفق ها شيوه دموكراسى و مبانى آزادى و حرمت حقوق فردى را كنار نگذاشتند تا شيوه توتاليتر و تحكم و خشونت را انتخاب كنند، شيوه اقتصاد رقابتى و آزاد را كنار نگذاشتند تا اقتصاد دولتى و متمركز را عملى كنند. شيوه تقوا در سياست پولى و مالى را كنار نگذاشتند تا بى مسئوليت عمل كنند. كشور هاى نا موفق عكس آن عمل كردند. لا اقل تجربه تاريخ يكصد ساله در جلو ما گشوده است. چه كشور هايى از اين ماجرا به سلامت بيرون آمده يا لا اقل با هزينه كمتر با عواقب آن روبرو شده اند؟ آن كشور هايى كه به شعار پردازان، تفرقه افكنان، پراكنده كنندگان اطلاعات و افكار غلط و ايجاد كنندگان سردرگمى و آشفته ذهنى، عاملين تفرقه و تجزيه فرصت نداده اند و گرچه بسيار مشكل است اما سر رشته عقل را رها نكرده اند و تسليم احساس نشده اند.


امروز متاسفانه از طريق بخشى از نهاد هاى رسمى و برخى مآخذ مشكوك و نا معلوم و برخى افرادى كه ممكن است نيت سوئى هم نداشته باشند و بسيارى عوامل فرصت طلب داخلى و خارجى بازار ايجاد آشفته فكرى گرم است. براى مثال حمله و هجمه به جانورى كه وجود ندارد، يعنى سياست هاى ليبراليستى و نئو ليبراليستى در كشور. اگر چنين سياست هايى اجرا شده بود كشور ما نه از لحاظ اقتصادى، سياسى و اجتماعى و بين المللى در وضع كنونى نبود.اگر اين خبر به قبر بنيان گذاران آن انديشه ها مى رسيد كه در كشور ما آنچه به اجرا در آمده سياست ليبراليستى يا نزديك به آن بوده جنازه آن انديشمندان در قبر جا به جا مى شد، بلكه از قبر فرار مى كرد.


در پايين مطلبى از آقايى را نقل قول مى كنم، من شخصا ايشان را مى شناسم و مشكل شخصى ندارم بلكه از نظر احساس و عاطفه اى كه در ايشان ديدم مورد احترام من هم هستند اما نمى دانم با اين انديشه هاى عجيب كه مطرح مى كنند چه مى توان كرد؟ اين كه اين مطلب را به عنوان مثال آوردم نه اين كه اين بدترين از نوع خود است بلكه در بين نا مناسب ها كمترين نامناسب است. بد تر از اين را مى خواهيد افاضات كسانى را بخوانيد كه در كانال هاى خاص يك بند مشغول توليد سر وصداى آشفتگى ساز، دلهره آفرين، تفرقه افكنانه و خرد ستيزانه هستند.


كسانى را مى يابيد كه خود در ايجاد شرايط موجود دخيل هستند اما آدرس ليبراليسم را مى دهند!! در شرايط موجود لا اقل بخش قابل ملاحظه اى از جامعه روشنفكرى كشور در اين مقطع حساس لازم است اين شيوه ها را مردود بداند و اكيدآ با خود دارى از احساسات تند به دنبال شيوه ها و و روش هاى عقلى باشد.

 

منبع: کانال تلگرامی دکتر طبیبیان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: