یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 11:25

عضو کمیته فقهی بورس: طراحی اوراق مدت‌دار مالی ضروری است

عضو کمیته فقهی بورس، اسناد خزانه اسلامی،اوراق صکوک و اوراق سلف را از جمله ابزارهای موجود در بازار مالی جهت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی عنوان کرد وگفت:باید اوراق مدت‌دار مالی نیز طراحی شود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام  سیدعباس موسویان در دومین همایش انجمن مالی و اسلامی گفت: امروزه یکی از چالش های دولت بدهی هایی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن شاه کلید عبور از رکود قطعی است؛ این در حالی است که استقراض خارجی یا استقراض از بانک مرکزی مشکل ساز می شود.

عضو کمیته فقهی بورس افزود: استقراض از بانک مرکزی تورم را به دنبال دارد پس بازارهای بدهی و استفاده از سرمایه های داخلی و مشارکت دادن مردم به عنوان بهترین روش مطرح می شود؛ البته بازار بدهی هم مشکلاتی دارد ولی ابزارهای بدهی در دنیا بسیار پیشرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به بحث ربا نمی توانیم از اسناد خزانه متعارف دنیا استفاده کنیم و بنابراین جا دارد به فکر طراحی ابزارهای دیگری برای ساماندهی بازار بدهی باشیم که در این زمینه ابزارهای سودمند و مفیدی طراحی شده است.  

وی تصریح کرد: از جمله این ابزارها اسناد خزانه اسلامی است که مورد تائید شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس رسیده و عملیاتی شده که چندین مرحله نیز منتشر شده است؛ همچنین صکوک نیز می تواند در بازار بدهی ساماندهی شود؛ البته باید در کنار بازار سهام نیز اوراق مدت دار مالی طراحی شود.

موسویان گفت: اوراق سلف، اوراق اجاره، اوراق منفعت از جمله اوراقی است که می تواند زمینه ساز پرداخت بدهی دولت شود و اکنون البته امریکا دومین کشور استفاده کننده از اوراق صکوک است. البته اوراق اجاره بر پایه دارایی بادوام شکل می گیرد که دولت از طریق آن به نقدینگی دست می یابد.  

به گفته موسویان، در مدل اول عملیاتی اوراق اجاره، طلبکار دولت دارایی خود را به صورت فروش نسیه به دولت واگذار می کند سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می کند.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: