سعدوندی، علی در دارایان

سعدوندی، علی در دارایان

دکتر علی سعدوندی

عضو دانشگاه استرالیایی وولونگنگ

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه وولونگونگ

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

کارشناسی ارشد: اقتصاد و ام بی ای مالی از دانشگاه ویرجینیا تک

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس تهران