دوشنبه, 05 اسفند 1398 ساعت 11:12

در بهمن‌ماه؛ فاصله تورمی دهک‌ها به ۲.۶ درصد رسید

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای بهمن ١٣٩٨

 

به گزارش دارایان به نقل از مرکز آمار نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٨ برابر ٣٧,٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٦.٣ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

 

نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٨ برابر ٣٧,٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٦.٣ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤٤.٤ درصد برای دهک اول تا ٥٠.١ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٩.٢ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٢ درصد برای دهک دهم است.

 

فاصله تورمی دهک‌ها

 

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢,٦ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٢ درصد) ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد كاهش نشان می‌دهد.اطلاعات تفصیلی به پیوست میباشد .

فایل پیوست

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: