سه شنبه, 08 بهمن 1398 ساعت 02:11

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل پاییز ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠)

به گزارش دارایان به نقل از مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٣٧,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

 

تورم فصلی

 

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٦,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ١٣٩٨، ٣ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٨.٣ درصد، استخراج كانه هاي فلزي ٥.٥ درصد و استخراج ساير معادن ٦.٢ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

 

تورم نقطه به نقطه

 

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ٣٧,٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧، ٣٧.٦ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج كانه­هاي فلزي ٣٣.٦ درصد و استخراج ساير معادن ٣٥.٤ درصد می­باشد. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج كانه­هاي فلزي و استخراج ساير معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

 

تورم سالانه

 

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ٥٢,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٢ واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه  استخراج زغال سنگ  برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج كانه­هاي فلزي ٥٣.٤ درصد و استخراج ساير معادن ٣٦.٤ درصد می­باشد...

 

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: