چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 03 مرداد 1398 ساعت 18:15

ضرورت راه اندازی پایگاه داده های آماری در اقتصاد ورزش

اطلاعات آماری برای برنامه ریزی کارآمد در امر توسعه، سیاست گذاری ها، برنامه های اجرایی و نظارت بر پیشرفت حاصله، بسیار لازم و ضروری بوده و در جوامع توسعه یافته مبنای تصمیم گیری های آگاهانه نهادها و همچنین افراد است.

در حوزه اقتصاد ورزش در سطح بین المللی اما پایگاه های مختلفی اقدام به انتشار اطلاعات و آمار به صورت موضوعی و حتی به صورت زمانی (ماهانه، فصلی، سالانه، سری زمانی و ...) در سطح کشوری و قاره ای می نمایند که از جمله آن می توان به پایگاه داده های آماری استاتیستا، دلُویته، بانک جهانی، صندوق بین اللملی پول و ... اشاره کرد.

در ایران اما هیچ یک از پایگاه های داده های آماری من جمله مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گمرک ایران و ... داده های طبقه بندی شده از فعالیت های حوزه اقتصاد و صنعت ورزش ارائه نداده و بسیاری از داده های موجود نیز به صورت ناقص و یا داده های خام و اولیه می باشند.

این در حالی است که برنامه ريزي براي توسعه زماني مي تواند به خوبي انجام شود كه مبتني بر داده هاي آماري دقيق و صحيح باشد، چراكه برنامه ريزي بدون اتكاء به داده هاي آماري دقيق، حركت در فضايي مبهم و تاريك است؛ در نتیجه استفاده از آمار و اطلاعات درست در تجزیه تحلیل داده ها، کمک شایانی به تصمیم گیری های بهتر اقتصادی خواهد کرد.

 

موارد مرتبط