دوشنبه, 31 تیر 1398 ساعت 22:10

موافقت با تفریغ بودجه سال 97 اتاق ایران

در نخستین اجلاس هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور در دوره نهم با تفریغ بودجه سال 97 اتاق ایران موافقت شد.

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران در این اجلاس به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال گذشته پارلمان بخش خصوصی پرداخت و گفت: بودجه سال 97 با پیش بینی درآمد یک هزار و 914 میلیارد ریالی به تصویب هیات نمایندگان رسید و هزینه های پیش بینی شده، 2هزار و 286 میلیارد ریال و کسری بودجه 372 میلیارد ریال بود.

وی افزود: در دوره عملکرد سال 97، درآمد کسب شده، 37درصد بیشتر از سطح پیش بینی شده بود و 11 درصد نیز هزینه ها را کاهش دادیم و در نتیجه استقراضی که ابتدا در بودجه مطرح شده بود نیاز نبود و بودجه از بالانس مورد نیاز برخوردار شد.

اشرف ادامه داد: عمده افزایشی که در بودجه داشتیم در بحث درآمد خدمات بود که عملکرد ما از 147 میلیارد ریال پیش بینی شده فراتر رفت و به 180 میلیارد ریال رسید. در بخش غیرعملیاتی هم 992 میلیارد ریال درآمد داشتیم و توانستیم سال گذشته را با 37 درصد انحراف مثبت در بودجه به پایان برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع در بخش هزینه های اتاق، هزینه پرسنلی یک درصد کاهش یافته است و در مجموع بودجه، 75 درصد منابع حاصل شده برای اتاق صرف کمک به تشکل ها و اتاقهای سراسر کشور شده و حدود 24 درصد بودجه نیز صرف مجموعه فعالیت های اتاق ایران و بقیه در قالب کمک ها اعمال می شود.

دبیرکل اتاق ایران از تحقق 756 میلیارد ریال کمک مصوب به اتاق های استانی خبر داد و گفت: حجم کمک های ما در این حوزه 24درصد افزایش داشته و 253میلیارد ریال کمک نیز به تشکل ها و 223 میلیارد ریال (یعنی معادل 23درصد)، کاهش در پرداخت ها داشته ایم که این موضوع باید امسال جبران شود.

وی ادامه داد: سال گذشته مقرر شد به واحدهای وابسته به اتاق 196 میلیارد ریال کمک صورت بگیرد که در عملکرد 202 میلیارد ریال کمک صورت گرفت و در مجموع 1242 میلیارد ریال مصوب بوده و 1362 میلیارد ریال عملکرد صورت گرفته و این یعنی در زمینه کمک های اتاق افزایشی 10 درصدی را شاهد بوده ایم.

اشرف گفت: از مجموع کمک های انجام گرفته، 69 درصد برای اتاق های کشور بوده، 16 درصد در جهت حمایت از تشکل ها صرف گردیده است و سایر پرداختی ها که شامل سرمایه گذاری ها بوده، چیزی حدود 15 درصد را تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: نکته ای که در سال 97 اتفاق افتاد، پیاده سازی نظام سامانه مالی کارت بود که در سطح کشور اجرا شد و در همه اتاق های شهرستانها نیز همکاری خوبی صورت گرفت و امیدواریم عملیات مالی اتاق ها در آینده در یک سامانه انجام شود و بخش کوچکی که دستی بوده نیز به طور مکانیزه انجام بگیرد.

اشرف در پاسخ به درخواست هایی که توسط برخی از اعضای هیات نمایندگان در این نشست در خصوص تفریغ بودجه مطرح شد،نیز گفت: بودجه اتاق از دو سال پیش برنامه ای شده، بدین معنا که برنامه ای در کار نباشد بودجه ای تخصیص نمی یابد. یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته محقق شد، این بود که برخی اتاق ها در حال ساخت و بازسازی بودند و به همین دلیل ارقام مورد نیاز آن ها نسبتا بالا بود و امکان قطع آن بودجه هم میسر نبود زیرا شروع به ساخت صورت گرفته بود. در نتیجه مجبور بودیم پیشنهادهای برنامه ای را بپذیریم.

وی اذعان کرد: افزایش قیمت ها خصوصا در سال ساخت ساختمان ها آن قدر بوده که برنامه دچار اشکال شد و قیمت پایه ساخت ساختمان ها را دوبار افزایش دادیم و این از اختیار هیات رئیسه خارج بود.

دبیرکل اتاق ایران با اشاره به اینکه 20درصد جابه جایی در سرفصل ها توسط هیات نمایندگان به هیات رئیسه داده شد، افزود: فقط همین مقدار جابه جایی در اختیار هیات رئیسه بود و این استقراض ها بر همان اساس انجام گرفت؛ ما دو راهکار داریم یکی گرفتن متمم بودجه که با کسری در این زمینه مواجهیم و دیگری جابه جایی که به عنوان تبصره ای در یکی از جلسات هیات نمایندگان آن را مصوب کردیم و در همین رابطه سال گذشته اختیارلازم به اتاق ایران داده شد.

در پایان این نشست نظرسنجی صورت گرفت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تفریغ بودجه سال 1397 اتاق ایران با موافقت 72 درصدی اعضا همراه شد و شرکت «همیار حساب» نیز به عنوان بازرس اتاق ایران انتخاب شد.

 

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: