شنبه, 08 دی 1397 ساعت 16:57

رساله دکتری محسن رضایی در دانشگاه تهران: نظرية پول، اعتبار و تعادل عمومي

نویسنده: محسن رضايي ميرقائد،

راهنمای پایان نامه: اسداله فرزين وش،

مشاوران پایان نامه: اکبر کمیجانی و علی فرهندی

 

گرایش:    دانشگاه تهران . دانشكده اقتصاد . گروه علوم اقتصادي . رشته علوم اقتصادي

مقطع تحصیلی:         دکتری تخصصی

تاریخ دفاع:              1380

برساخت:                 يازده، 286 ص.:  ، نمودار

زبان اثر: فارسی

نوع پایان نامه:        

شماره ثبت:              724

شماره بازیابی:         

محلهای نگه داری:   - كتابخانه دانشكده اقتصاد (ثبت: 724)

- كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 (ثبت: 24415)

 

فایل 15 صفحه اول

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: