یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 21:44

کتاب «بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران» + PDF

«بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران»

مولف: محمد کهندل

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1387

در 128 صفحه و قیمت 2100 تومان

 

 

معرفی کتاب:

این کتاب برای پاسخ به مواردی با عناوین سابقه بانکداری در ایران با تاکید بر بانک غیردولتی، تفاوت های بانکداری اسلامی، نکاتی درباره مبانی اقتصاد اسلامی و بانکداری غیردولتی، خصوصی سازی سایر بخش ها، تجربه ای برای ورود بانک های غیردولتی به بخش پولی و بانکی، تجربه خصوصی سازی بانک ها در سایر کشورها، تمهیدات خصوصی سازی در نظام بانکداری بیان و مورد بررسی قرار داده شده  تا از طریق این رهیافت بتواند در پایان، پیشنهادهای راهبردی برای الگو یا تدوین قانون به منظور نهادینه کردن بانک های غیردولتی با رویکرد قانون اساسی و سیاست های کلی ارائه نماید.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: