دوشنبه, 05 خرداد 1393 00:00

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر در تأثیرپذیری مشتریان از سیاست‌های تبلیغات بازاریابی: کاربرد الگوی مالتی‌نومیال لاجیت

تحقیقات اقتصادی: دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

کهنسال محمدرضا؛ فیروز زارع علی

امروزه بازاریابی از مهم‌ترین اقدامات هر فرایند تولیدی و خدماتی به شمار می‌رود. شرکت‌های مختلف به منظور دستیابی به سهم بیشتری از بازار هدف همواره در پی آنند که سیاست‌های بازاریابی خود را تغییر دهند و به‌روزرسانی کنند. بنابراین، این شرکت‌ها باید بدانند که مشتریان از طبقات و گروه‌های مختلف بیشتر تحت تأثیر چه سیاست تبلیغاتی قرار می‌گیرند و بر این اساس سیاست‌های خود را متناسب با گروه هدف تغییر دهند و به عبارت دیگر در عین مدیریت هزینه، بازار و درآمد را نیز مدیریت کنند. در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی لاجیت چندگزینه‌ای و داده‌های جمع‌آوری‌شدۀ سال 1391 مشهد، عوامل مؤثر در انتخاب هر یک از شیوه‌های تبلیغی مذکور را از جانب شهروندان مشهد در خرید مواد غذایی، بررسی کند. نتایج حاکی از این است که متأهلان، افراد متمکن ، جوانان، زنان، افراد تحصیل‌کرده و خانوارهای با بعد خانوار بیشتر، نسبت به سایر افراد، تأثیرپذیری بیشتری از رسانه و فروشندگان دارند. همچنین، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مردان، افراد مسن، مجرد و کم‌درآمد و کسانی که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند، در میان شیوه‌های تبلیغاتی بیشتر تحت تأثیر آشنایان و دوستان قرار می‌گیرند.

 

کلیدواژگان :الگوی لاجیت چندگزینه‌ای؛ تبلیغات بازاریابی؛ مواد غذایی؛ مشهد

 

 

 

اصل مقاله (261 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: