سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 11:29

اقتصاد و دولت در ایران: پژوهشی درباره ریشه و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران از موسی غنی نژاد + متن کامل

پدیدآور: موسی غنی نژاد

ناشر: اتاق بازرگانی، صنایع، مهعادن و کشاورزی ایران

سال: 1395

 

 

فصل اول: بررسی و نقد ادبیات موضوع

فصل دوم: اندیشه های تجددطلبانه نهضت مشروطه و تحولات ناشی از آن

فصل سوم: سالهای تزلل و خلا قدرت پس از استبداد صغیر

فصل چهارم: ناسیونالیسم مقتدر و اقتصاد دولتمدار

فصل پنجم: دهه 1320 و گسترش روزافزون روشنفکری چپ و بیگانه ستیز

فصل ششم: شکلگیری بخش خصوصی و نقش ان در ساختار اقتصاد کشور

فصل هفتم: سلطه بلامنازع اقتصاد دولتی در پی افزایش شدید درآمدهای نفتی

فصل هشتم: نتایج پژوهش و پیشنهادات

 

متن کامل pdf کتاب

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: