یکشنبه, 26 خرداد 1398 ساعت 23:57

فایل الکترونیکی کتابهای برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 مناطق مشهد+ فایل pdf

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد « سید رحمان میرزائیان» با اعلام این مطلب گفت: احکام برش منطقه‌ای برنامه عملیاتی به شهرداران مناطق سیزده‌گانه مشهد از سوی شهردار مشهد ابلاغ شد . 
در این ابلاغیه آمده است: "با عنایت به جایگاه سند برنامه به عنوان عالی‌ترین چارچوب هدایت خدمات و اعتبارات شهرداری مشهد، ضروری است تمامی اقدامات و پروژه‌های آن حوزه منطبق با برش پیوست بوده و مسئولیت پاسخگویی جهت تحقق اهداف، راهبردها، احجام کمی شاخص‌ها و خدمات و همسویی پروژه‌های تعریف شده با طرح‌های پیشران توسعه در افق برنامه بر عهده مدیر منطقه است. پس ضروری است به عنوان مسئول مستقیم تحقق برنامه در حوزه منطقه، هرگونه تلاش و اقدامی برای پیاده‌سازی برنامه پیگیری شود.
وی افزود: فایل الکترونیکی کتاب های برش منطقه ای هریک از مناطق 13 گانه در سایت حوزه معاونت بارگذاری و قابل دانلود می باشد.

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه یک شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه دو شهرداری مشهد 

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه سه شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه چهار شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه پنج شهرداری مشهد( فایل به زودی بارگذاری میشود)

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه شش شهرداری مشهد( فایل به زودی بارگذاری میشود)

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه هفت شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه هشت شهرداری مشهد( فایل قسمت اول کتاب) ( فایل قسمت دوم کتاب )

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه نه شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه ده شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه یازده شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه دوازده شهرداری مشهد

کتاب برش منطقه ای برنامه میان مدت 1397-1400 منطقه ثامن شهرداری مشهد

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: