اکبر کمیجانی

دکتر اکبر کمیجانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: رشته تعاون از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد پولي از دانشگاه ويسكانسين – ميلواكي آمريكا، 1979

دکتری:اقتصاد دانشگاه ويسكانسين – ميلواكي آمريكا، 1984

نشانی وبگاه: https://www.daraian.com/fa/a-komijani