چهارشنبه, 19 بهمن 1401 14:51

گزارش آسیب شناسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنعتی ایران (ایدرو)

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان قدیمی ترین سازمان توسعه ای کشور، در 55 سالی که از تأسیس آن می گذرد نقش بسیار مهمی در شکل گیری صنایع سنگین و مادر، صنایع حمل و نقل، توسعه فناوری های پیشرفته، بازسازی و نوسازی صنایع موجود (نظیر صنایع نساجی)، کمک های فنی و مهندسی به صنایع و ارائه آموزش های مدیریتی به صاحبان صنایع برعهده داشته است.
با وجود دستاوردهای به دست آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبه رو بوده که موجب شده سطح فعالیت و تأثیرگذاری آن به شدت کاهش یابد. نتایج بررسی پروژه های به بهره برداری رسیده نشان می دهد که سهم این سازمان در برنامه چهارم توسعه از این پروژه ها، 49 طرح، در برنامه پنجم توسعه 19 طرح و در برنامه ششم توسعه تنها 5 طرح بوده است.
بر اساس بررسی های این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اختلالات و ضعف موجود در عملکرد ایدرو از چهار عامل ناشی می شود که عبارتند از: ضعف در مأموریت محوری، ضعف های حقوقی در تعریف مدل مشارکت ایدرو در سرمایه گذاری های صنعتی و اختلال در انجام مأموریت ها، بازگشت ناقص منابع حاصل از واگذاری شرکت ها و اختلال در تأمین مالی سرمایه گذاری ها و دست آخر عدم انطباق منطق خصوصی سازی از منظر توسعه صنعتی.
به منظور رفع چالش های پیش گفته، مأموریت محوری سازمان با تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش داخلی صنایع ماشین سازی و صنایع حمل ونقل (خودرو)، اصلاح حکم بند «ح» ماده (46) برنامه ششم و اصلاح مواد (1) و (3) قانون اجرای اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و بازگشت منابع واگذاری های مبتنی بر رد دیون پیشنهاد شده است.

متن کامل

تهیه و تدوین : آقای حسین رجب پور / آقای سعید شجاعی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: