سه شنبه, 14 ارديبهشت 1400 12:17

کاریکاتور / بهترنیست یه گزینه سوم بزاریم؟؟ علم، ثروت!

♦ علمی که تبدیل به مهارت نشه، بدرد نمیخوره.

♦ ثروتی که مهارت نگهداری و سرمایه گذاری نداشته باشی، بر باد خواهد رفت.

پ.ن.پ: یا موضوع انشاء رو عوض کنیم!

پ.ن.پ: یا مهارت رو جایگزین کنیم!

دارایان / آمنه چشمی

♥ روز معلم را گرامی می داریم. 

کارتون از: محمدرضا میرشاه ولد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: