دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 18:39

نحوه واریز کمک جبرانی دولت مشخص شد