چهارشنبه, 23 مهر 1399 ساعت 14:39

متن کامل قانون بودجه سال 99 کل کشور و پیوستها + PDF

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (مصوب 26/12/1398 مجلس شورای اسلامی)

دانلود ماده واحده و پیوست‌های بودجه 99

 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف

پیوست شماره یک- اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست شماره دو- درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

پیوست شماره سه- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
(به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و بودجه مناطق ازاد تجاری- صنعتی)

پیوست شماره چهار- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (قسمت اول)

بودجه‌ریزی متنی بر عملکرد (قسمت دوم)

(اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام‌شده- دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه) 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: