چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 28 تیر 1386 12:33

کتاب فضای کسب و کار در سال 2006 + pdf

نوشته شده توسط

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

قیمت : 28,000 ریال

به سرپرستی : کارالی مکلیش آقای سیمون دیانکوف

تهیه شده : شرکت تامین مالی بین المللی بانک جهانی

مترجم : آقای دکتر جعفر خیرخواهان

طراح جلد : آقای علیرضا عاشورزاده

لیتو گرافی، چاپ و صحافی : سپهر

فایل : 1644803625.kasbokar.pdf

موارد مرتبط