چهارشنبه, 06 شهریور 1398 ساعت 23:51

کتاب «مالیات بر کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط» + PDF

نویسنده: گروه مطالعات سیاست های مالیاتی OECD

مترجمان: یگانه موسوی جهرمی، الهام غلامی

تاریخ انتشار: 1398

 

معرفی کتاب:

در دو دهه گذشته بر نقش و اهمیت کسب‌‍‌وکارهاي کوچک و متوسط در نوآوري، کارآفرینی، حرکت به سوي یک اقتصاد رقابتی و کاهش بیکاری تأکید شده است. اين نوع كسب‌وكارها، در خلق مشاغل جدید، به‌ویژه در بخش خدمات موفق بوده‌اند. از دیگر ویژگی‌های کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط نیازمندی آن‌ها به سرمایه انسانی بیشتر در مقایسه با انواع دیگر سرمایه است. مطالعات متعددی تأثیر مثبت كسب‌وكارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی را نشان داده‌اند. براین اساس، دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته و درحال توسعه با توسل به راهکارهای مختلف، در پی حمایت و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط هستند. در این میان یکی از راهکارها، برقراری امتیازات مالیاتی خاص برای آن‌ها است که این امر باید با توجه به تعداد، اندازه و نوع ساختار قانوني ثبت‌شده آن‌ها صورت گیرد.

برای دریافت کتاب کلیک کنید

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: