چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 21:27

کتاب «شناخت بخش خدمات فعالیتهای بازرگانی کشور در ارتباط با نظام مالیاتی موجود» + PDF

«شناخت بخش خدمات فعالیتهای بازرگانی کشور در ارتباط با نظام مالیاتی موجود»

مسئول طرح تحقیقی: جعفر صادقی نامور

تاریخ انتشار: 1373

به منظور دانلود این کتاب، لازم است تمام پارت های مربوط به آن دانلود شده

و کنار یکدیگر قرار گیرند. سپس کافیست یکی از پارت ها از حالت فشرده خارج شود

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF1

فایل← PDF2

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: