جمعه, 29 تیر 1397 ساعت 03:50

کتاب «مشارکت عمومی- خصوصی و محیط کسب‌وکار» + PDF

«مشارکت عمومی- خصوصی و محیط کسب‌وکار»

تهیه و تنظیم: گروه بانک جهانی

ویراستار فنی: اصلان قودجانی

مترجمان: علی نصیری اقدم، ابوالفضل عباسی دره بیدی

ناشر: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1396

 

معرفی کتاب:

مشارکت عمومی- خصوصی به عنوان ابزاری برای تأمین زیرساخت‌ها، توجه جهانی فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. دستیابی به کارآیی‌های مورد انتظار از مشارکت عمومی- خصوصی در گروی قابلیت دولت در آماده‌سازی، تدارکات و مدیریت چنین طرح‌هایی است. در حال حاضر هیچ داده نظام‌یافته‌ای وجود ندارد که قابلیت‌های دولت در اجرای این طرح‌ها را اندازه بگیرد. این کتاب که ترجمه گزارش سال 2017 بانک جهانی با عنوان «ارزیابی تدارکات به شیوه مشارکت عمومی- خصوصی» است، اولین تلاش برای جمع‌آوری و ارائه داده‌های قابل مقایسه درباره تدارکات به شیوه مشارکت عمومی- خصوصی در مقیاسی وسیع محسوب می‌گردد. در این گزارش چارچوب‌های مقرراتی و تجارب شناخته‌شدة حاکم بر این شیوه تدارکات عمومی، در 82 کشور ارزیابی شده است.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: