جمعه, 22 تیر 1397 ساعت 02:39

کتاب «مجوزهای کسب‌و‌کار در دولت یازدهم: از مستند‌سازی تا اصلاح» + PDF

«مجوزهای کسب‌و‌کار در دولت یازدهم: از مستند‌سازی تا اصلاح»

تهیه و تنظیم: دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار

ناشر: معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1396

 

معرفی کتاب:

وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي اجراي قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلي اصل44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن در ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص ساماندهي مجوزهاي کسب و کار، با راه‌اندازي دبیرخانه هیأت مقررات‌زدايي و تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار به بررسي و ساماندهی مجوزهاي کسب‌وکار پرداخت که با بکارگیری چندین راهکار زمینه اصلاح سیستم صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را هموار سازد. در این زمینه تلاش می شود تا علاوه بر مقررات زدایی با بهبود کیفیت وب‌سایت‌ها و میزهای خدمت مربوط به صدور مجوز، حذف مجوزهای غیرضروری، استقرار کامل سیستم‌های درخواست و پرداخت الکترونیکی و در کنار آن وجود سیستم ارزیابی فرایند صدور مجوزها زمینه تسهیل صدور مجوزها را فراهم نمود. کتاب حاضر بر اساس آخرین اطلاعات مندرج توسط دستگاه‌ها در سامانه مجوزهای کسب و کار کشور و مستندات ارائه شده از سوی دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تدوین شده است که ضمن ارائه مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای دستگاه‌های اجرایی از نگاه تعداد مجوز و دستگاه و نیز از نگاه پشتوانه قانونی آن و همچنین ارزیابی عملکرد بازبینی، کاهش و تسهیل مجوزها در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته امید است مجموعه حاضر بتواند بخشی از شفافیت لازم و نیاز اطلاعاتی فعالین اقتصادی، برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران اقتصادی را فراهم نماید.

فایل← PDF

فایل پیوست

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: