جمعه, 18 اسفند 1396 ساعت 21:32

کتاب «سال 1395 صنعت، معدن و تجارت»

«کتاب سال 1395 صنعت، معدن و تجارت»

مجری: احمد تشکینی

ناظر: داریوش مبصر

سال انتشار: 1396

 

 

معرفی کتاب:

بخش صنعت، معدن و تجارت به دلیل دارا بودن سهم بالا از تولید ناخالص داخلی یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور است که تحولات آن اقتصاد ملی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. کتاب حاضر در 11 فصل مشتمل بر مجموعه ای از اطلاعات عملکردی سال 1395 بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف تجزیه و تحلیل سیاست ها، اقدامات، تحولات و تبیین آثار سیاست های کلان بر این بخش تدوین شده است.

فصل اول به بررسی جایگاه جهانی اقتصاد ایران و تصویر آن در شاخص های بین المللی پرداخته است. نتایج این فصل نشان می دهد کشور در سال 2016 توانست در شاخص های عملکردی خود به واسطه کاهش برخی تحریم های بین المللی بهبود ایجاد کند.

فصل دوم به بررسی تحولات ساخص های کلان و جایگاه بخش صنعت در اقتصاد ملی پرداخته است. نتایج نشانگر آن است که ایران در سال 1395 رشد اقتصادی 1/11 درصدی را تجربه کرد.

فصل سوم به بررسی تحولات قیمتی بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. نتایج این بخش نشان می دهد که کشور در سال 1395 تورم تک رقمی را به دلیل ثبات بازار ارز، ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و افزایش تولید تجربه کرده است.

فصل چهارم به بررسی عملکرد رشته فعالیت های صنعتی پرداخته است. نتایج این فصل نشان می دهد در سال 1395 شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی از رشد 9/7 درصدی برخوردار گردید.

فصل پنجم به بررسی تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت می پردازد. نتایج مؤید آن است که در سال 1395 بانک ها و مؤسسات اعتباری بالاترین سهم را در فرآیند تامین مالی بخش صنعت و معدن داشتند.

فصل ششم به تحلیل و پویایی های بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. نتایج این فصل نشان می دهد در سال 1395 تغییرات شاخص قیمت بورس منفی بود و شاخص کل صنعت نیز 2 درصد کاهش یافت.

فصل هفتم تحولات انرژی بخش صنعت و معدن را بررسی می کند.

فصل هشتم به بررسی تجارت خارجی می پردازد. نتایج نشان می دهد ارزش تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال 1395 با احتساب میعانات گازی 4 درصد افزایش یافت.

فصل نهم حوزه داخلی را بررسی می کند.

فصل دهم به برخی از مهمترین اقدامات وزارت، معدن و تجارت پرداخته است.

فصل یازدهم به بررسی عملکرد سال 1395 بخش صنعت، معدن و تجارت در یک نگاه پرداخته است.

مجموعه حاضر نتیجه فعالیت جمعی و تلاش گروهی آحاد پژوهشی موسسه و همچنین مشارکت برخی از معاونت های وزارت متبوع می باشد.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: