یکشنبه, 13 اسفند 1396 ساعت 20:47

کتاب «حقوق و اقتصاد کسب و کار»

«حقوق و اقتصاد کسب و کار»

نویسندگان: سيد محمد رضا حسيني، روح اله كهن هوش نژاد و همكاران

ناشر : چالش

تعداد صفحات : ٥٢٩

سال انتشار : ١٣٩٦

قيمت : ٥٢٠٠٠٠ تومان

معرفی کتاب:

هدف اصلی کتاب پیش رو، ارائه روش شناسی بنیان های نظری شاخص سهولت انجام کسب و کار است. از این رو، هشت مقاله که پشتوانه نظری تهیه شاخص های انجام کسب و کار است انتخاب و ترجمه شده است عبارت اند از:

مقررات ورود به كسب‌وكار مبناي نظري شاخص شروع كسب‌وكار،

اعتبارات مالي خصوصي در 129 كشور مبناي نظري شاخص دريافت اعتبار،

حقوق و اقتصاد معامله با اشخاص وابسته مبناي نظري شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران،

اثر ماليات بر شركت‌ها بر سرمايه‌گذاري و كارآفريني مبناي نظري شاخص پرداخت ماليات،

مقررات گذاری در خصوص كار مبناي نظري شاخص اشتغال كارگران،

تجارت در موعد مقرر مبناي نظري شاخص تجارت خارجي،

دادگاه‌ها مبناي نظري شاخص اجراي قراردادها،

به اجرا گذاشتن بدهي‌ها مبناي نظري شاخص حل‌وفصل ورشكستگي.

مجموعه اين مطالعات، فرضيه‌اي را تأييد مي‌كند كه مبناي تهيه شاخص‌ انجام كسب‌وكار قرار گرفته است؛ هرچه محيط قانوني براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي ساده‌تر باشد، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي و عملكرد اقتصاد بهتر است. همان‌طور كه ذكر شد فروض حاصله در هريك از بخش‌ها، در تهيه شاخص مرتبط با آن بخش و براي توصيه‌هاي سياستي به كشورهاي مختلف براي ساده‌سازي قوانين و مقررات مورد استفاده قرار گرفته است.

سایت فروش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: