جمعه, 14 ارديبهشت 1397 ساعت 11:47

کتاب «مبانی تحلیل اقتصادی حقوق» + PDF

«مبانی تحلیل اقتصادی حقوق»

مولف: استیون شاول

ترجمه: محسن اسماعیلی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1388

در 828 صفحه و قیمت 15000 تومان

 

معرفی کتاب:

نویسنده در این کتاب مسائل مختلف حقوقی را از جنبه اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و تلاش کرده است تا عناصر اساسی و ضروری چنین تحلیلی را حداقل به صورت نظری تعیین و معرفی نماید، اگر چه در تحلیل های صورت گرفته به مطالعات آماری و مشاهدات تجربی نیز توجه شده است. وی مبانی و اصول تحلیل اقتصادی حقوق را به زبانی روان و با استفاده از مثال های ساده و بدون کاربرد معادلات ریاضی مرسوم در علم اقتصاد و نیز بدون استعانت از دکترین های پیچیده حقوقی بیان می نماید، به نحوی که هم برای اقتصاددانان و هم برای حقوق دانان به راحتی قابل استفاده باشد. البته در هرجا که لازم دانسته از توضیح ریاضی در پاورقی ها نیز سود جسته است. آنچه که بیشتر در این تحلیل ها مدنظر وی قرار داشته، تحلیل و ارزیابی سیاست های اجتماعی و قواعد حقوقی با استفاده از معیار رفاه اجتماعی بوده است. آنچه بر اهمیت این کتاب می افزاید کاربرد نتایج تحلیل ها در امر تدوین قانون و متعاقبا اجرا و صیانت از قوانین است.

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: